môj majetok...
...moje poistenie
  • oblečte si reflexnú vestu
  • v prvom rade zistite či neprišlo pri havárií k poškodeniu na zdraví
  • ak áno, urýchlene treba volať záchrannú službu 112 a v rámci možností poskytnúť prvú pomoc
  • pri poškodení na zdraví, krádeži, vandalizme a ak škoda prekročí sumu 4 000€ treba volať vždy políciu
  • urobiť hlásenie o poistnej udalosti do poisťovne a zabezpečiť obhliadku vozidla

  • ak pri oprave servis príde na ďalšie poškodenie, ktoré nebolo zaznamenané pracovníkom poisťovne, opätovne treba kontaktovať poisťovňu a požiadať o doobhliadku (ak tak neurobíte, vystavujete sa riziku, že poisťovňa túto opravu nepreplatí)
  • po ukončení opravy doložte faktúru za opravu aj s dokladom o úhrade do poisťovne
  • môžete požiadať poisťovňu o realizáciu platby prostredníctvom krycieho listu, poisťovňa uhradí škodu priamo do servisu a vy doplatíte dohodnutú spoluúčasť
  • nezabudnite využívať asistenčné služby
Aktuality
Príklad ročnej úspory PZP

KIA CEED
- bežná cena: 153 €
- naša cena: 89 €